Oświadczenie w sprawie Diecezjalnych Konkursów Biblijnych

Walne zebranie Członków Stowarzyszenia – 26.09.2020
27 września 2020
“Opuścić swoją drogę, by pomóc choremu” – odpowiedź na apel Biskupa Zielonogórsko – Gorzowskiego
24 października 2020

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE

uBIBLIJNIeni.pl

Czcigodni Księża, Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w minionych latach zaangażowali się w organizację, przygotowanie dzieci oraz wszelką działalność związaną z Diecezjalnymi Konkursami Wiedzy Biblijnej „Biblista Junior” i „Młody Biblista”. Szczególną wdzięczność wyrażamy wobec Darczyńców, którzy wspierali to dzieło, dzięki czemu już od etapu rejonowego, mogliśmy wręczać nagrody zwycięzcom i ich opiekunom.

Idea konkursu „Biblista Junior” zrodziła się w Szkole Podstawowej w Gościkowie. W 2016 roku miał on charakter rejonowy. W tym czasie powstawało Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl, które zaprosiło do współpracy p. Wiolettę Matunin (katechetkę i organizatora konkursu), aby została członkiem Stowarzyszenia i byśmy wspólnie rozszerzyli ramy tego konkursu na całą diecezję. Tak też się stało, a konkurs został rozszerzony o dodatkową kategorię wiekową „Młody Biblista”. Oba konkursy otrzymały charakter Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej, a swoim patronatem objęli je J.E. Bp Tadeusz Lityński oraz Lubuski Kurator Oświaty, p. Ewa Rawa. Należy wspomnieć także życzliwość Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, w którym odbywały się finały oraz ks. dra Wojciecha Lechowa, który wspierał promocję konkursów.

Pod koniec lipca b.r. p. Wioletta Pilecka-Matunin i ks. dr Andrzej Maciejewski, którzy odpowiadali w Katolickim Stowarzyszeniu uBIBLIJNIEni.pl za organizację Diecezjalnych Konkursów Wiedzy Biblijnej zrezygnowali z członkostwa w Stowarzyszeniu. Mimo podjętych prób kontynuowania współpracy, o co zabiegał także Bp Tadeusz Lityński, nie zostały one przyjęte. Ponieważ wbrew wspólnym ustaleniom p. Wioletta i ks. Andrzej ogłosili się organizatorami konkursów oraz opublikowali plakat i regulamin na kolejną edycję konkursów, niniejszym oświadczamy, że

Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl nie ma nic wspólnego z organizowaniem konkursów biblijnych przez p. mgr inż. Wiolettę Pilecką-Matunin oraz ks. dra Andrzeja Maciejewskiego. Z ubolewaniem przyjmujemy, że te konkursy zostały nazwane tak samo jak konkursy prowadzone dotychczas przez Stowarzyszenie. Decyzję o udziale w nich pozostawiamy Czcigodnym Księżom oraz Szanownym Państwu.

W imieniu Zarządu

Katolickiego Stowarzyszenia

uBIBLIJNIeni.pl

ks. dr Łukasz Łaszkiewicz

Przewodniczący Stowarzyszenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × 3 =