Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów

XXVI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO
DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

 

Rok 2018/2019

Czcigodni Księża Profesorowie i Duszpasterze,

Szanowni Rodzice,

Drodzy Ministranci,

 

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl organizują XXVI Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów. W tym roku obowiązującym materiałem będą Ewangelie Synoptyczne wraz ze wstępami przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Konkurs adresowany jest do ministrantów i lektorów, którzy aktualnie należą
do Liturgicznej Służby Ołtarza, a ich wiek nie przekracza 26 lat (Konkurs adresowany jest wyłącznie do chłopców). Do udziału w Konkursie zaproszeni są:

– uczestnicy indywidualni w dwóch kategoriach wiekowych: (I) szkoła podstawowa
i gimnazjum; (II) szkoła ponadgimnazjalna i starsi,

– drużyny liczące od 3 do 5 osób.

Każda parafia (a w finale diecezja) może być reprezentowana maksymalnie przez jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. Uczestnik indywidualny nie może być członkiem drużyny.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach:

  • eliminacje diecezjalne odbędą się dnia 16 marca 2019 r.[1] (testy eliminacyjne zostaną odpowiednio wcześniej rozesłane do zgłoszonych diecezji)[2] – należy wyłonić indywidualnych zwycięzców i drużynę diecezjalną,
  • laureaci etapu diecezjalnego wezmą udział w finale ogólnopolskim w Seminarium Duchownym w Paradyżu w dniach 17-18 maja 2019 r.

Jak co roku nasi dobroczyńcy przygotowują cenne nagrody!

Zgłoszenia przez e-mail ([email protected]) są przyjmowane elektronicznie do 10 marca 2019 r. (wcześniej należy wypełnić stosowne formularze, które są do pobrania na stronie www.ubiblijnieni.pl).

Z wyrazami szacunku
                                                                                                                                                                           Łukasz Łaszkiewicz

[1] W wyjątkowych sytuacjach termin ten w pojedynczych diecezjach może ulec zmianie, ale tylko za wiedzą i zgodą Organizatorów.

[2] Zgłoszenia przyjmowane będą tylko od Księży – Biblistów lub diecezjalnych Moderatorów Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

 

 

 

Informacje o zapisach na naszej stronie:

Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów – zapisy 2019

 

Zapisy do 10 marca 2019

 

 

 

Kontakt: [email protected], tel. 505663415

Regulamin konkursu:

Regulamin Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony, na której będą  pojawiały  się regularnie informacje na temat Konkursu, a także materiały promujące Konkurs.

Zachęcamy też do pisania na [email protected]. Mile widziane wszelkie pytania, propozycje i uwagi