Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl


Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl powstało w odpowiedzi na potrzebę ożywienia duszpasterstwa biblijnego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Najpierw były rozmowy, szukanie pomysłów i omawianie w jakiej formie najlepiej jest działać. Od samego początku we wszystkim uczestniczył ks. bp Tadeusz Lityński, który był inspiratorem do powstania tego dzieła i wielkim wsparciem dla twórców. Formalnym początkiem naszej działalności jest dzień 29.08.2016 roku, kiedy to otrzymaliśmy dekret biskupa, powołujący Stowarzyszenie.

Na tamten czas było nas 10 osób. Po kilku spotkaniach, wielu rozmowach i modlitwie, zaplanowaliśmy pierwszy rok naszej działalności. Wszystko było dla nas nowe, ale nie brakowało nam zapału do działania, co pozwoliło zrealizować zamierzony plan na pierwszy rok duszpasterski. Zorganizowaliśmy więc trzykrotnie rekolekcje biblijne (w tym raz dla małżeństw), konferencję „Biblia o Finansach”, konkursy biblijne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także – jako kontynuację z lat ubiegłych – Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów. Naszymi autorskimi pomysłami były: czytanie Biblii z chorymi w szpitalu, pod nazwą „A Słowo stało się ciałem i cierpiało między nami”, a także „Święto Biblii”, na którym przygotowaliśmy dla osób w różnym wieku wiele biblijnych atrakcji. Podczas tego święta do Stowarzyszenia przystąpiło kolejnych 10 osób. Wiele rozmów przeprowadzonych z osobami, które brały udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, dało nam jeszcze więcej pewności, że jest ogromne zapotrzebowanie na duszpasterstwo biblijne. Ludzie chcą poznawać Biblię i zgłębiać jej treść. Często w duszpasterstwie im tego brakuje. Stąd nasza odpowiedź na to, by ubiblijnić duszpasterstwo (sam termin „ubiblijnienie” pojawił się kilka lat temu w wypowiedziach m.in. abp. J. Michalika, ks. prof. W. Pikora, biblisty). Idziemy w tym za słowami autora Listu do Hebrajczyków, który napisał: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12). A zatem chcemy głosić Słowo Boże, bo Bóg chce ciągle mówić do nas i przemieniać nasze życie.

Dalsze nasze działania z pewnością będą kontynuacją tego, co już robiliśmy. Chcemy jednak słuchać tego, co Bóg do nas mówi i rozwijać się w naszym działaniu. Przystąpiliśmy już do organizowania obozów biblijnych dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Odkrywcy”. Wiemy, że docieranie z chrześcijańskimi wartościami do ludzi młodych jest nieocenioną inwestycją w przyszłość naszych rodzin, wspólnot i ojczyzny. Planujemy także zorganizować przy stowarzyszeniu grupę wolontariuszy, którzy będą wspierać nasze działania, a my będziemy mogli zatroszczyć się także o ich formację biblijną. Planujemy również – we współpracy z biurem pielgrzymkowym Peregrinus – rekolekcje o Ziemi Świętej połączone z pielgrzymowaniem do Żagania i Görlitz, gdzie są repliki Grobu Pańskiego z Jerozolimy. Wielkim naszym pragnieniem jest pomoc chrześcijanom z Betlejem, poprzez rozprowadzanie wykonywanych przez nich różańców, szopek bożonarodzeniowych itp., co moglibyśmy realizować w ramach sklepu biblijnego. Zamierzamy także organizować szkolenia, które pozwolą nam rozwijać się w tym, co robimy. W dalszej przyszłości, jeśli taka będzie wola Boża, powstanie Centrum Formacji Biblijnej. Wszystko w rękach Boga i na Jego chwałę!

Dotychczasowa nasza działalność spotkała się z ogromną życzliwością, zarówno naszego Biskupa, jak i wielu innych osób, zwłaszcza uczestników organizowanych wydarzeń. Zobaczyliśmy też jednak, że mamy pewne ograniczenia, wynikające z braku środków na naszą działalność, jak również potrzebę jeszcze większej liczby osób, które z oddaniem podejmą służbę na rzecz głoszenia Słowa Bożego. Zapraszamy więc do współpracy z nami i do wspierania działalności Stowarzyszenia.

Władze stowarzyszenia

ks. dr Łukasz Łaszkiewicz - Prezes - [email protected]

W Stowarzyszeniu chcę służyć moją wiedzą na temat Pisma Świętego, zdobytą podczas studiów biblijnych, a także moim osobistym doświadczeniem spotkania ze Słowem Boga. Podstawowym zadaniem, jakie podejmuję, jest przewodzenie Stowarzyszeniu, a więc przede wszystkim troska o jego liderów. Priorytetem dla mnie jest słuchanie Boga i pytanie o kierunek naszego działania. Mam nadzieję, że Pan Bóg poprowadzi nas drogami dotąd nieznanymi i postawi przy nas ludzi o otwartych sercach, którzy będą współtworzyć dzieło ubilijniania.


ks. Marek Kidoń - Wiceprezes - [email protected]

Od 27 lat zarządza ludźmi i kieruje różnymi placówkami w kościele. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków dla różnych organizacji. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. W latach 2005-2007 członek Komisji ds. pozyskiwania funduszy przy Prezydium Caritas Polska. Organizator I ogólnopolskiej konferencji „Fundraising-profesjonalne metody pozyskiwania funduszy dla Caritas w Polsce”. Aktualnie proboszcz parafii, wiceprezes Fundacji Hospicyjnej "Dajmy Nadzieje",członek Komisji Etyki przy Polskim Stowarzyszeniu Fundraisingu, członek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia uBIBLIJNIEni.pl, etatowy kapelan firmy Polmax S.A. oraz społeczny kapelan mundurowego L.O.


ks. Grzegorz Irski - Skarbnik - [email protected]

W Katolickim Stowarzyszeniu uBIBLIJNIEni.pl pełni funkcję skarbnika. Święcenia kapłańskie przyjął w 2010 roku. Biblia to podstawowa lektura każdego dnia. Na co dzień uwielbia zamieniać Słowo w czyn.


Zofia Kędzierska - Sekretarz - [email protected]

Z Katolickim Stowarzyszeniem uBIBLIJNIEni.pl związana od początku jego istnienia. Wiedzę, doświadczenie i umiejętności pracy w Stowarzyszeniu zdobywała dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w działalność Katolickiego Stowarzyszeni Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Życie zawodowe oraz pasja to położnictwo - na co dzień pracuje z kobietami i rodzinami oczekującymi narodzin swojej pociechy oraz świeżo upieczonymi mamami i noworodkami. Ponadto specjalista Nauk o Rodzinie oraz pasjonatka dietetyki i planowania żywienia, zwłaszcza małych dzieci.


Daria Łazan - Członek Zarządu -

z zawodu i z pasji nauczycielka, lub jak kto woli katechetka. Od 2015 r., w zawodzie, wcześniej skończyłam studia teologiczne. W Stowarzyszeniu oficjalnie działam od kilku miesięcy, ale już wcześniej zostałam kierownikiem obozu biblijnego i trwa to do dziś. Słowo Boże jest bardzo ważne w moim życiu i towarzyszy mi już od czasów studenckich, gdyż moja praca magisterska pisana była właśnie z biblistyki. Moją pasją jest także bieganie, które w sezonie zimowym łączę z ,,morsowaniem".


Adam Runiewicz - [email protected]

Przewodniczący komisji rewizyjnej. Student ostatniego roku teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy Wyższym Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Szczecinie. W 2010 roku powołał do życia Stowarzyszenie Hospicjum Domowe Świętego Wincentego a' Paulo w Słubicach i do maja 2014 roku pełnił w nim funkcje prezesa. W sierpniu 2014 roku ufundował Fundację Hospicyjną Dajmy Nadzieję. Pracuje w niej do dnia dzisiejszego. Szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.

Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenie dostępny jest tutaj:

Statut stowarzyszenia