Diecezjalne Konkursy Wiedzy Biblijnej

III EDYCJA DIECEZJALNYCH KONKURSÓW WIEDZY BIBLIJNEJ

 

 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się III Edycja Konkursów Wiedzy Biblijnej Biblista Junior i Młody Biblista.
W tej Edycji zakres materiału obejmować będzie
Ewangelię według św. Marka dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej – Biblista Junior
oraz
Księgę Rut i Księgę Tobiasza dla klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klas III Szkoły Gimnazjalnej – Młody Biblista.

 

 

 

 

 

Zgłoszenia do Konkursów

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza do 05.10.2018 wg poniższych zasad i  harmonogramu

 

 

Biblista Junior


Zgłoszenia
były przyjmowane poprzez formularz elektroniczny do 05.10.2018r.

Dodatkowe materiały do pobrania:

Pismo do Szkół dla Dyrektorów, Nauczycieli i Katechetów:

 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (podpisany przez rodziców/ opiekunów prawnych przywozimy na etap rejonowy):

Zgoda dane osobowe i wizerunek

Harmonogram Konkursu:

zgłoszenia – 05.10.2018r.

etap szkolny – 09.01.2019r.

etap rejonowy – 07.03.2019r.

Finał – 04.04.2019r.

Pełny harmonogram do pobrania:

Harmonogram DKWB BJ III Edycja 2018 2019

Regulamin Konkursu Biblista Junior:

Regulamin DKWB BJ III Edycja 2018 2019

Młody Biblista

Zgłoszenia były przyjmowane poprzez formularz elektroniczny do 05.10.2018r.

Dodatkowe materiały do pobrania:

Pismo do Szkół dla Dyrektorów, Nauczycieli i Katechetów:

 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (podpisany przez rodziców/ opiekunów prawnych przywozimy na etap rejonowy):

Zgoda dane osobowe i wizerunek

Harmonogram Konkursu:

zgłoszenia – 05.10.2018r.

etap szkolny – 10.01.2019r.

etap rejonowy – 08.03.2019r.

Finał – 05.04.2019r.

Pełny harmonogram do pobrania:

Harmonogram DKWB MB III Edycja 2018 2019

Regulamin Konkursu Młody Biblista:

Regulamin DKWB MB III Edycja 2018 2019

Kontakt mailowy z Organizatorem: [email protected]

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSACH

 

 

 

 

Zapisy do 05 października 2018 r.