Diecezjalne Konkursy Wiedzy Biblijnej

                    ZAPISY ZAKOŃCZONE

 

 

IV EDYCJA DIECEZJALNYCH KONKURSÓW WIEDZY BIBLIJNEJ

 

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się IV Edycja Konkursów Wiedzy Biblijnej Biblista Junior i Młody Biblista.
W tej Edycji zakres materiału obejmować będzie
Ewangelię według św. Łukasza dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej – Biblista Junior
oraz
1 i 2 List do Koryntian dla klas VII i VIII Szkoły Podstawowej –
Młody Biblista.

 

 

 

 

 

Zgłoszenia do Konkursów

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza do 16.10.2019 r. wg poniższych zasad i  harmonogramów

 

 

Biblista Junior

 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz elektroniczny do 16.10.2019 r.

UWAGA: Zgłoszenie szkoły do BJ nie oznacza zgłoszenia do MB.

 

 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (podpisany przez rodziców/ opiekunów prawnych przywozimy na etap rejonowy):

zgoda dane osobowe i wizerunek

Harmonogram Konkursu:

zgłoszenia – 16.10.2019r.

etap szkolny – 16.01.2020r.

etap rejonowy – 05.03.2020r.

Finał – 02.04.2020r.

Pełny harmonogram do pobrania:

Hamonogram BJ IV Edycja 2019 2020

Regulamin Konkursu Biblista Junior:

Regulamin BJ IV Edycja 2019 2020

Młody Biblista

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz elektroniczny do 16.10.2019 r.

UWAGA: Zgłoszenie szkoły do MB nie oznacza zgłoszenia do BJ.

 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (podpisany przez rodziców/ opiekunów prawnych przywozimy na etap rejonowy):

zgoda dane osobowe i wizerunek

Harmonogram Konkursu:

zgłoszenia – 16.10.2019r.

etap szkolny – 17.01.2020r.

etap rejonowy – 06.03.2020r.

Finał – 03.04.2020r.

 

Pełny harmonogram do pobrania:

Hamonogram MB IV Edycja 2019 2020

Regulamin Konkursu Młody Biblista:

Regulamin MB IV Edycja 2019 2020

Kontakt mailowy z Organizatorem: [email protected]

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSACH

 

 

 

 

Zapisy do 16 października 2019 r.

                  ZAPISY ZAKOŃCZONE

 

 

 

 

jesteśmy też na FB Diecezjalne Konkursy Wiedzy Biblijnej