ubiblijnieni_plakat
Zaproszenie

Święto Biblii

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15) 10.00     nabożeństwo biblijne 10.40    przerwa na kawę i herbatę 11.00     – konferencja biblijna i prezentacja Katolickiego Stowarzyszenia uBIBLIJNIEni.pl (dla […]